Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

iCade Mobile


The iCade Mobile iPhone/iPad controller, is already out in the market.
For example we know that Think Geek offers iCade for 70$ reminding us that it offers a D-Pad, 4 action buttons and you can use it in portrait and landscape.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου