Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Google Voice Android Jelly Bean


The Google Voice answers 47 questions

If you are wondering whether Google Voice will be able to compete with S Voice and Siri this video  will help you decide.

Jean-Louis Nguyen posted a video on which he asks Voice Search of Android 4.1 Jelly Bean, 47 different questions.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου